Foto

Föreställningsbild från Lisa Hugosons uppsättning
av Sprit på Unga Riks 1998. Foto: Martin Skoog ©


- När Riksteatern spelade Sprit 1979 fick man ett brev från en skolfröken. Hon hade sett pjäsen tillsammans med sin klass. På Roliga Timmen hade plötsligt en flicka rest sig upp.

- Jag har inget roligt att säga, sa flickan. Men min mamma är alkoholist.

- Sen kopplades kurator och socialtjänst in. Både mamman och flickan fick hjälp.STÄNG FÖNSTRET