Dow Jones 1922-1933 Kraschen på Wall Street 1929-1932 inleddes under september och oktober 1929. Så kom några månaders återhämtning. Därefter började kurserna sjunka igen i ett långt och utdraget fall fram till juli 1932.
    Börshistorikern John Brooks skriver att denna tvärbranta krasch utspelade sig "med ett slags surrealistisk långsamhet... så gradvis att det dels var möjligt att genomleva en stor del av den utan att förstå vad som hände, och att det dels var möjligt att tro att man hade varit med om den och överlevt den när den i själva verket knappast ens hade hunnit börja."
    När kraschen efter nära tre år äntligen var slut hade 89 procent av aktiernas värde utplånats. Inte förrän 1953 befann sig aktierna åter på nivåerna från augusti 1929.
    Börskraschen 1929 berodde på alltför högt uppdrivna aktiekurser och utlöstes av att hela det internationella finansiella systemet gick överstyr i dåtidens globala skuldkris.
Dow Jones 1987-89 Kraschen på Wall Street 1987 varade ett par månader. Ett par år senare var kurserna tillbaka på samma nivåer som innan kraschen. Aktierna var inte lika högt värderade som 1929 och det fanns inte heller någon djup internationell skuldkris.
    Kraschen utlöstes av att USA tillkännagav att man skulle sänka dollarns värde för att öka sin varuexport. Detta åstadkom panik hos de utländska investerarna vilka - för att undvika en valutaförlust - alla på en gång sålde sina amerikanska aktier.


STÄNG FÖNSTRET