En titt in i framtiden

av Börje Lindström

Lappland, 23 augusti 2001

Som pjäsförfattare får man till slut ett speciellt sätt att tänka. Man kan s.a.s. inte låta bli att "räkna ut" vad som skall att hända med såväl ens medmänniskor som med världen i stort.
    Här är tio framtidsscenarion vilka väl knappast någon håller för sannolika i dag, sommaren år 2001, men som bl.a. enligt det klassiska dramats regler kan bli verklighet under de närmaste tio åren.
    Jag har försökt undvika att extrapolera en redan befintlig trend. Att t.ex. när detta skrives, den 23 augusti 2001, efter månader av eskalerad konflikt mellan israeler och palestinier, förutskicka ett krig mellan Israel och en eller flera arabstater är inte så svårt. Men att denna sommar, år 2001, när praktiskt taget alla partier överbjuder varandra i skattesänkningar, förutspå höjda inkomstskatter - ja, det är förstås ett större vågspel.
    Se alltså framtidsspådomarna här nedan som exempel på ett logiskt dramaturgiskt tänkande och inte på någon medial förmåga.

Politik
Sommaren år 2001 har USA:s president George W. Bush höga opinionssiffror. Inom ett par år kommer han att bli USA:s mest avskydde president sedan Jimmy Carter. Bush kommer inte att vinna presidentvalet år 2004.

Sommaren år 2001 väger det ungefär jämt mellan de politiska blocken i Sverige. Det borgerliga blocket kommer att vinna valet hösten år 2002, men den borgerliga regeringen kommer att tvingas utlysa nyval, alternativt bilda samlingsregering, innan mandatperiodens slut.

Sommaren år 2001 förespråkar praktiskt taget alla partier i den demokratiska världen sänkt inkomstskatt. Under perioden fram till år 2011 kommer dock inkomstskatterna att börja höjas - tvärt emot vad politikerna lovar i dag.

Sport
Sommaren år 2001 är publikintresset för svensk fotboll på topp. De närmaste åren kommer åskådarsiffrorna att dala och fotbollen i Sverige kommer att genomgå sin största publikkris i mannaminne.

Sommaren år 2001 är det en självklarhet för många svenskar att träna på gym. De närmaste åren kommer intresset för att hålla sig i form att minska hos befolkningen - åtskilliga gym kommer därför att gå i konkurs och läggas ner.

Brott och kriminalitet
Sommaren år 2001 är regelrätta gisslandraman i Sverige något man inte hört talas om sedan Norrmalmstorgsdramat år 1973. De närmaste tio åren kommer dock flera uppmärksammade gisslandraman att ske i Sverige, något eller några med dödlig utgång.

Mat och restaurang
Sommaren år 2001 fylls butikshyllorna av mexikansk mat, thaimat, japansk mat, etc. De närmaste åren kommer intresset för world food att sjunka till förmån för det gamla svenska köket. En rad matprogram i TV kommer därför att handla om gammaldags laxpudding, kalvstek med gräddsås, mandelpudding, inlagd sill, ris a la Malta, etc.

Sommaren år 2001 har Stockholm - och flera andra svenska städer - ett otal kaféer och kaffebarer. Inom några år kommer en stor del av dessa etablissemang att ha slagit igen.

Hälsa och socialt klimat
Sommaren år 2001 är "utbrändhet" den mest omtalade svenska folksjukdomen. Inom några få år kommer knappt någon att vara utbränd. Däremot kommer depression bli en ny folksjukdom, så till den grad att även fullt friska människor i tid och otid kommer att påstå att också de är "deprimerade".

Sommaren år 2001 är det mycket vanligt att unga butiksbiträden, servitörer, m.fl. ungdomar regelmässigt niar alla över 40 år. Detta niande kommer i stort sett att upphöra de kommande åren.


Artikeln är hämtad från Börje Lindströms hemsida www.borjelindstrom.se


Copyright © Börje Lindström 2001. All rights reserved.