Omslaget gjordes av Niklas Lindblad ©- Jag hoppas att det som händer i Annas Dagbok aldrig kommer att hända i verkligheten.

- Det vore vidrigt om ett dödsvirus tog livet av hälften av jordens befolkning. Men det värsta är att det inte är osannolikt. Det kan hända och det kan hända när som helst.


STÄNG FÖNSTRET