COPYRIGHT


Texter och bilder på denna webbplats skyddas genom Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och motsvarande internationell lagstiftning.

Mångfaldigande av texter och bilder, helt eller delvis, från denna webbplats är förbjudet. Förbudet gäller varje förekommande form av mångfaldigande — tryckning, duplicering, stencilering, återgivning i maskinläsbar form etc.

Vid användandet av texter från denna webbplats i press, radio, TV, scenisk verksamhet, skolklasser, föreningssammanhang, etc, skall i förväg kontakt tagas med upphovsmannen för erhållande av tillstånd.

Upphovsrätten bevakas kontinuerligt av Sveriges Författarförbund och Sveriges Dramatikerförbund. Brott mot lagen om upphovsrätt är straffbart och/eller skadeståndsgrundande.


STÄNG FÖNSTRETBörje Lindströms sajt: www.borjelindstrom.se
Börje Lindströms e-mail: borje@borjelindstrom.se