Stockholmsbörsen 1900-1953

Affärsvärldens generalindex
1900 - 1953

Många tror att Stockholmsbörsen under 1920-talet följde samma mönster som börsen på Wall Street, men toppen i Stockholm kom redan 1918 och inte 1929.

Nedgången 1918 till 1932 gjorde svenskarna försiktigt inställda till aktier för decennier framåt. Det kan man förstå. I fjorton år befann sig aktierna i en fallande trend - totalt blev fallet 80 procent.

Inte förrän 1980-talet, när de flesta som deltagit i 1910-talets stora spekulation var döda, började allmänheten åter igen intressera sig för aktier.STÄNG FÖNSTRET