FÖRSTASIDAN | PJÄSER | BÖCKER | INFO | INTERVJU | LÅDAN | LÄNKAR | E-MAILL Å D A N

framtidsscenarion

Spådomarna slår in
- förutsägelserna besannas av verkligheten

publ. 8 december 2009

En titt in i framtiden III
- 13 nya framtidsförutsägelser

publ. 7 januari 2004 utskrift

En titt in i framtiden II
- 14 framtidsförutsägelser

publ. 1 juni 2002 utskrift

En titt in i framtiden

- tio framtidsförutsägelser

publ. 23 augusti 2001 utskrift pdf-fil


världsspekulationen

Åren 1998-2000 varnade Börje Lindström, långt före massmedia, för en kommande global finanskrasch. Här nedan finns hans träffsäkra finansartiklar från 1998-2014 samlade.

I väntan på den stora börskraschen
- varning för historisk börskrasch

publ. 11 augusti 1998 utskrift pdf-fil

Börsen i Sverige
- den döende spekulationen

publ. 12 december 2000 utskrift pdf-fil

Börsen i USA
- början till slutet

publ. 11 december 2000 utskrift pdf-fil

Vad är en spekulationsmani?
- tio kännetecken på en aktiemani

publ. 2 mars 1999 utskrift pdf-fil

De stora kraschernas anatomi
- tumregler för den stora börskraschen

publ. 21 februari 2000 utskrift pdf-fil

Börskurserna styr mänsklighetens humör
- stora börsfall förebådar stora krig

publ. 21 februari 2000 utskrift pdf-fil

Spekulationskrönikan
- den långa vägen ned

publ. 15 november 2000 utskrift pdf-fil

Slutspel: Guld
- "den mest dramatiska händelsen i vår livstid"

publ. 12 februari 2006 utskrift

Derivaten ödelägger världen
- "ett finansiellt helveteslaboratorium"

publ. 20 mars 2009 utskrift

Megabubblan Röda stugan
- "största finansiella bubblan någonsin i Sverige"

publ. 10 januari 2010 utskrift

Världen går inte under
- "tro inte på löpsedlarna när de är som svartast"

publ. 18 juni 2014


övrigt

Nyliberalismens slut
- är marknadstänkandet på väg ut?

publ. 10 mars 2001 utskrift pdf-fil

Södra Lappands framtid
- vad skall hända med inlandet?

publ. 1 december 1999 utskrift pdf-fil


Författarens favoritprogram
- en sannspådd datavision från 1985
ursprungligen publ. i Mikrodatorn 1985 utskrift pdf-fil

Texterna är skrivna av Börje Lindström om inte annat anges


FÖRSTASIDAN | PJÄSER | BÖCKER | INFO | INTERVJU | LÅDAN | LÄNKAR | E-MAIL | UPP!

© Borje Lindstrom. Texter och bilder skyddas av lagen om upphovsrätt. Webmaster 
Sidan senast ändrad 25 juli 2014